Adatvédelmi és jogi nyilatkozat.

A cookie-k

Mik azok a cookie-k?

A cookie-k kis méretű szöveges fájlok egy olyan karaktersorral, amely a számítógépen vagy a mobileszközön helyezhető el, és egyedileg azonosítja a böngészőt vagy a készüléket. A termékek, szolgáltatások és hirdetések biztosítása, biztonsága és megismerése érdekében többek között cookie-kat, képpontokat, helyi tárolást és más technológiákat alkalmazhatunk.

Mire valók a cookie-k?

A webhelyek és szolgáltatások a cookie-k és hasonló technológiák segítségével tudják megállapítani, hogy felkereste-e már korábban az adott számítógép vagy készülék a webhelyet vagy szolgáltatást. Ezek a technológiák így segítenek, hogy termékeket, szolgáltatásokat és hirdetéseket biztosíthassunk, megismerhessük a webhely vagy a szolgáltatás használatát, Ön pedig hatékonyabban navigálhasson az oldalak között. Ezenkívül megjegyzik a személyes beállításait, és általában véve jobb felhasználói élményt tesznek lehetővé a szolgáltatásainkban. A cookie-k arról is gondoskodnak, hogy olyan internetes hirdetéseket lásson, amelyek megfelelnek az érdeklődésének.

Miért használunk cookie-kat és hasonló technológiákat?

A cookie-k, a képpontok, a helyi tárolás és a hasonló technológiák arra szolgálnak, hogy Ön az érdeklődésének megfelelő tartalmakat láthasson, jobb felhasználó élményt tapasztalhasson, mi pedig megóvhassuk a felhasználóinkat. Az ilyen technológiák segítségével biztosíthatjuk a szolgáltatást, gondoskodhatunk a szolgáltatás egyszerű kezelhetőségéről, lehetővé tehetjük Önnek a Szolgáltatásban való navigációt és a funkciók használatát, például a biztonságos területek elérését, és információkat tárolhatunk, hogy gyorsabban reagáljunk. Az ilyen technológiák segítségével adatokat gyűjthetünk a Szolgáltatás Ön általi használatáról, például a leggyakrabban felkeresett oldalakról, illetve arról, hogy kap-e hibaüzenetet bizonyos oldalakon. Az ilyen technológiák segítségével megjegyezhetjük a beállításait (például a felhasználónevét, a nyelvét és a tartózkodási területét), és személyre szabhatjuk a szolgáltatást, hogy jobb funkciókat és tartalmakat kínálhassunk Önnek. A cookie-k segítségével jegyezhetjük meg azt is, milyen módosításokat végzett a betűméret, a betűtípus és az oldalak más elemei kapcsán. A hirdetési szolgáltatásokat az ilyen technológiák segítségével az érdeklődésének megfelelően jeleníthetjük meg. Ezek a technológiák képesek megjegyezni, ha a készülék felkeresett egy webhelyet vagy szolgáltatást, és más webhelyeken vagy szolgáltatásokban is képesek követni a készülék böngészési tevékenységét. Ezek az információk a weboldalon kívül más szervezetekkel is megoszthatók, például hirdetőkkel és/vagy hirdetési hálózatokkal a hirdetések megjelenítése, valamint a hirdetési kampányok hatékonyságának mérése érdekében. *Ezeket a technológiákat a termékek és szolgáltatások jobb megismerésére, fejlesztésére és kutatására használhatjuk.

Meddig tárolja a cookie-kat a készülékem?

A cookie típusától függ, hogy a számítógép vagy mobileszköz meddig tárolja: vannak „maradandó”, illetve „munkamenet-cookie-k”. A munkamenet-cookie-k csak addig maradnak a készüléken, amíg be nem fejezi a böngészést. A maradandó cookie-k addig maradnak a számítógépen vagy a mobileszközön, amíg le nem járnak, vagy amíg törli őket.

Saját és külső cookie-k

A saját cookie-k a weboldalhoz tartoznak, a külső cookie-kat pedig más felek helyezik el a készülékén a Szolgáltatásunkon keresztül. A külső cookie-kat elhelyezheti a készüléken a weboldal szolgáltatója, például hogy könnyebben megérthessük, hogyan használják a szolgáltatásainkat.

A cookie-k és más adatgyűjtő technológiák szabályozása

Fontos tudni, hogy ha a böngészőben letiltja a cookie-kat vagy más technológiákat, akkor lehet, hogy nem fog tudni hozzáférni a szolgáltatások bizonyos részeihez, és lehet, hogy szolgáltatásaink más részei nem működnek megfelelően.

Google rendszerben a könyebb használhatóság érdekében

webhelyéről és/vagy alkalmazásaiból gyűjtött, látogatásokra vonatkozó adatokat azoknak a bejelentkezett felhasználóknak a fiókjaiból származó, a Google rendszerében tárolt adatokhoz társítja, akik beleegyeztek a hirdetések személyre szabása céljából történő ilyen társításba. A Google rendszerében tárolt adatok között szerepelhet a végfelhasználó tartózkodási helye, a keresési előzmények, a YouTube-előzmények és a Google partnerwebhelyeiről származó adatok. Az adatokat olyan összesített és anonimizált statisztikák készítéséhez használjuk fel, amelyek betekintést nyújtanak a felhasználók eszközökön keresztüli viselkedésébe.

A Google mérések adatkezelői közötti adatvédelemre vonatkozó feltételei

A Google mérések adatkezelői közötti adatvédelemre vonatkozó feltételeit 2023. január 1-jén frissítjük, méghozzá úgy, hogy hozzáadjuk az „Egyesült Államok állami adatvédelmi törvényeinek adatkezelői kiegészítését” az „1. függelék: Nem európai adatvédelmi jogszabályokra vonatkozó kiegészítő feltételek” című részhez. A frissítéssel kapcsolatos további információért lásd: business.safety.google/usaprivacy/. A 2023. január 1. előtt érvényes feltételekről itt tájékozódhat.

A Mérési szolgáltatások jelen feltételeket elfogadó ügyfele („Ügyfél”) szerződést kötött a Google-lal vagy egy harmadik félnek számító viszonteladóval (az adott esetnek megfelelően) a Mérési szolgáltatások biztosítására (ezt az időről időre kiegészített megállapodást a továbbiakban „Szerződés” néven említjük), amely szolgáltatások kezelőfelületén keresztül az Ügyfél bekapcsolta az Adatmegosztási beállítást.

A Google mérések adatkezelői közötti adatvédelmi feltételeit („Adatkezelői feltételek”) a Google és az Ügyfél is elfogadja. Ha az Ügyfél és a Google kötötték a Szerződést, akkor a jelen Adatkezelői feltételek kiegészítik a Szerződést. Ha az Ügyfél és egy harmadik félnek számító viszonteladó kötötték a Szerződést, akkor a jelen Adatkezelői feltételek a Google és az Ügyfél között fennálló külön szerződésnek minősülnek.

Az egyértelműség kedvéért a Mérési szolgáltatások biztosítását a Szerződés szabályozza. A jelen Adatkezelői feltételek csak az Adatmegosztási beállítással kapcsolatos adatvédelmi feltételeket definiálják, más módon azonban nem vonatkoznak a Mérési szolgáltatások biztosítására.

A 8.4-es (Az Adatfeldolgozói feltételek változatlanok maradnak) szakasz értelmében a jelen Adatkezelői feltételek a Feltételek hatálybalépésének dátumától kezdve érvényesek, és felváltanak minden, a Feltételek tárgyával kapcsolatban korábban érvényben lévő feltételt.

Amennyiben Ön a jelen Adatkezelői feltételeket egy Ügyfél nevében fogadja el, szavatolja a következőket: (a) teljes törvényes felhatalmazással rendelkezik ahhoz, hogy az Ügyfél nevében vállalja a jelen Adatkezelői feltételekben szereplő kötelezettségeket; (b) elolvasta és megértette a jelen Adatkezelői feltételeket; valamint (c) az Ügyfél nevében elfogadja a jelen Adatkezelői feltételeket. Ha nem rendelkezik a szükséges jogi felhatalmazással az Ügyfél nevében történő kötelezettségvállalásra, ne fogadja el a jelen Adatkezelői feltételeket.

Ne fogadja el a jelen Adatkezelői feltételeket, ha Ön viszonteladó. A jelen Adatkezelői feltételek a Mérési szolgáltatások felhasználói és a Google között fennálló megállapodással járó jogokat és kötelezettségeket határozzák meg.

1. Bevezetés

A jelen Adatkezelői feltételek azon megállapodást tükrözik, amelyet a felek az Adatkezelő által az Adatmegosztási beállításnak megfelelően kezelt Személyes adatok feldolgozására vonatkozóan kötöttek.

2. Meghatározások és értelmezések

2.1

A jelen Adatkezelői feltételekben:

„A nem európai adatvédelmi jogszabályokra vonatkozó kiegészítő feltételek” az 1. függelékben hivatkozott kiegészítő feltételeket jelentik, melyek azt tükrözik, hogy a felek megállapodnak bizonyos nem európai adatvédelmi jogszabályokhoz kapcsolódó adatok feldolgozásának feltételeiről.

A „Megfelelő ország” jelentése:

 • (a) az EU-s GDPR hatálya alá eső adatok feldolgozása esetén: Az EGT, illetve olyan ország vagy terület, amely az EU GDPR értelmében elismerten megfelelő adatvédelmet biztosít;
 • (b) az egyesült királyságbeli GDPR hatálya alá eső adatok feldolgozása esetén: Az Egyesült Királyság vagy olyan ország vagy terület, amely az Egyesült Királyság GDPR rendelete és a 2018-as adatvédelmi törvény alapján elismerten megfelelő adatvédelmet biztosít; és/vagy
 • (c) a svájci FDPA hatálya alá eső adatok feldolgozása esetén: Svájc vagy olyan ország vagy terület, amely (i) szerepel azon államok Svájci Szövetségi Adatvédelmi és Információügyi Bizottság által közzétett listáján, amelyek törvényileg biztosítják a megfelelő szintű védelmet; vagy (ii) a Svájci FDPA alapján a Svájci Szövetségi Tanács megfelelőségi határozata alá esnek minden esetben, de nem opcionális adatvédelmi keretrendszer alapján.

A „Társult vállalkozás”: olyan jogi személy, amely közvetlenül vagy közvetetten irányítja valamelyik felet, valamelyik fél irányítása alatt áll, vagy valamelyik féllel közös irányítás alatt áll.

Az „Alternatív átviteli megoldás” az Adatkezelőre vonatkozó általános szerződési feltételeken kívüli olyan megoldás, amely lehetővé teszi a személyes adatok harmadik országba történő, az európai adatvédelmi jogszabályoknak megfelelő törvényes átadását, például olyan adatvédelmi keretrendszer használatát, amely elismerten biztosítja a programban részt vevő helyi entitások által nyújtott megfelelő védelmet.

A „Bizalmas információ” a jelen Adatkezelői feltételeket jelenti.

Az „Adatkezelés érintettje” olyan érintettet jelent, akihez az Adatkezelő által kezelt személyes adatok kapcsolódnak.

Az „Adatkezelő által kezelt személyes adatok” azok a személyes adatok, amelyeket valamelyik fél az Adatmegosztási beállításnak megfelelően feldolgoz.

Az „Adatkezelőre vonatkozó általános szerződési feltételek” a business.safety.google./adscontrollerterms/sccs/c2c weboldalon található feltételeket jelentik.

Az „Adatmegosztási beállítás” azt az adatmegosztási beállítást jelenti, amelyet az Ügyfél a Mérési Szolgáltatások kezelőfelületén keresztül engedélyezett, és amely lehetővé teszi a Google és a Társult vállalkozásai számára, hogy felhasználják a személyes adatokat a Google és a Társult vállalkozások termékeinek és szolgáltatásainak fejlesztéséhez.

Az „EGT” jelentése: Európai Gazdasági Térség.

A „Végső adatkezelő” minden fél esetén azt a végső adatkezelőt jelenti, aki az Adatkezelő által kezelt személyes adatok kezelőjeként jár el.

Az „EU-s GDPR” az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.), amely a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szól.

Az „Európai adatkezelő által kezelt személyes adatok” az adatkezelés Európai Gazdasági Térségben vagy Svájcban élő érintettjeinek Adatkezelő által kezelt személyes adatai.

Az „Európai adatvédelmi jogszabályok” jelentése az adott esettől függően: (a) a GDPR; és/vagy (b) a svájci FDPA.

Az „Európai jogszabályok” jelentése az adott esettől függően: (a) az EU vagy az EU tagállamainak jogszabályai (ha az EU-s GDPR vonatkozik az Adatkezelő által kezelt személyes adatok feldolgozására); és (b) az Egyesült Királyság vagy annak egy részének jogszabályai (ha az Egyesült Királyság GDPR szabályozása vonatkozik az Adatkezelő által kezelt személyes adatok feldolgozására).

A „GDPR” jelentése az adott esettől függően: (a) EU-s GDPR és/vagy (b) egyesült királyságbeli GDPR.

A „Google” jelentése:

 • (a) ha az egyik Szerződést kötő fél egy Google-vállalat, akkor az adott Google-vállalat.
 • (b) ha a Szerződést az Ügyfél és egy harmadik félnek számító viszonteladó köti, és:
  • (i) a harmadik félnek számító viszonteladó Észak-Amerikában vagy egy Európán, a Közel-Keleten, Afrikán, Ázsián és Óceánián kívüli országban bejegyzett cég, akkor a Google LLC (korábbi nevén Google Inc.);
  • (ii) a harmadik félnek számító viszonteladó egy Európában, a Közel-Keleten vagy Afrikában bejegyzett cég, akkor a Google Ireland Limited; vagy
  • (iii) a harmadik félnek számító viszonteladó egy Ázsiában vagy Óceániában bejegyzett cég, akkor a Google Asia Pacific Pte. Ltd.

A „Google végső adatkezelői” a Google által feldolgozott, Adatkezelő által kezelt személyes adatok Végső adatkezelőit jelentik.

A „Google-vállalat” a Google LLC, a Google Ireland Limited, illetve a Google LLC más társult vállalkozása.

A „Mérési szolgáltatások” a Google Analytics, a Google Analytics 360, a Google Analytics Firebase-hez, a Google Optimize vagy a Google Optimize 360 szolgáltatást jelentik annak az Adatmegosztási beállításnak megfelelően, amelyre vonatkozóan a felek a jelen Adatkezelői feltételek elfogadásával megállapodtak.

A „Nem európai adatvédelmi jogszabályok” az EGT-n, Svájcon és az Egyesült Királyságon kívül hatályban lévő adatvédelmi jogszabályokat jelentik.

Az „Engedélyezett európai átvitelek” kifejezés az Adatkezelő által kezelt személyes adatok feldolgozásának megfelelő országban történő feldolgozását, illetve az Adatkezelő által kezelt személyes adatok adott országba való továbbítását jelenti.

Az „Irányelvek” a Google végfelhasználói beleegyezésre vonatkozó irányelveit jelentik, amelyek a https://www.google.com/about/company/user-consent-policy.html weboldalon olvashatók.

Az „Adatfeldolgozói feltételek” jelentése:

 • (a) ha a Google az egyik szerződő fél, az adatfeldolgozókra vonatkozó feltételek a https://business.safety.google/adsprocessorterms oldalon olvashatók; vagy
 • (b) ha a Szerződést az Ügyfél egy harmadik félnek számító viszonteladóval köti, akkor ezek a feltételek az adatkezelők és adatfeldolgozók közötti azon kapcsolatot tükrözik (ha van ilyen), amelyről az Ügyfél és a harmadik félnek számító viszonteladó megállapodott.

A „Korlátozott európai átvitel” az Adatkezelő által kezelt személyes adatok olyan átvitelét jelenti, amelyre (a) az Európai Adatvédelmi jogszabályok vonatkoznak, és (b) nem számítanak engedélyezett európai átvitelnek.

A „svájci FDPA” az 1992. június 19-i szövetségi adatvédelmi törvény (Svájcban).

A „Feltételek hatálybalépésének dátuma” a következőt jelenti az adott esettől függően:

 • (a) 2018. május 25., ha az Ügyfél a megfelelő gombra kattintva elfogadta a Feltételeket, vagy a felek más módon megállapodtak a jelen Adatkezelői feltételek betartásáról 2018. május 25-én vagy korábban; vagy
 • (b) az a dátum, amelyen az Ügyfél a megfelelő gombra kattintva elfogadta a Feltételeket, vagy a felek más módon megállapodtak a jelen Adatkezelői feltételek betartásáról, amennyiben erre 2018. május 25. után került sor.

Az „Egyesült királyságbeli adatkezelő által kezelt személyes adatok” az adatkezelés Egyesült Királyságban élő érintettjeinek Adatkezelő által kezelt személyes adatai.

Az „Egyesült királyságbeli GDPR” az EU-s GDPR kiegészített és a 2018-as, az Egyesült Királyság Európai Unióból való kiválásáról szóló törvénnyel az Egyesült Királyság jogrendszerébe illesztett változatát, valamint az ezen törvény alapján hozott másodlagos jogszabályt jelenti.

2.2

Az „adatkezelő”, az „érintett”, a „személyes adatok”, az „adatkezelés” és az „adatfeldolgozó” kifejezést a jelen Adatkezelői feltételekben a GDPR szerinti jelentésében, az „adatimportáló” és az „adatexportáló” kifejezést pedig az Adatkezelőre vonatkozó általános szerződési feltételekben meghatározott jelentésében használjuk.

2.3

A jelen Adatkezelői feltételekben bemutatott példák csupán szemléltetési célokat szolgálnak, és nem az adott fogalom kizárólagos példái.

2.4

A jogi keretrendszerekre, törvényekre vagy más jogszabályi rendelkezésekre való hivatkozás esetén a hivatkozás az adott jogi keretrendszer, törvény vagy jogszabályi rendelkezés éppen hatályos állapotára vonatkozik, figyelembe véve a módosításokat, a kiegészítéseket vagy az újbóli életbe léptetéseket.

2.5

Amennyiben a Szerződés bármely lefordított változata nem felel meg az angol nyelvű változatnak, akkor az angol nyelvű változat az irányadó.

2.6

Az Adatkezelőre vonatkozó általános szerződési feltételekben a „Google Ads adatkezelői közötti adatvédelmi feltételek”-re való hivatkozásokat úgy kell értelmezni, hogy „a Google mérések adatkezelői közötti adatvédelemre vonatkozó feltételei”-t jelentik.

3. Az Adatkezelői feltételek alkalmazása

3.1 Az európai adatvédelmi jogszabályok alkalmazása

A jelen Adatkezelői feltételek csak olyan mértékben érvényesek, amilyen mértékben az európai adatvédelmi jogszabályok az Adatkezelő által kezelt személyes adatokra vonatkoznak.

3.2 Az Adatmegosztási beállításra való alkalmazás

A jelen Adatkezelői feltételek csak arra az Adatmegosztási beállításra vonatkoznak, amelyről a felek a jelen Adatkezelői feltételekben megegyeztek (például arra az Adatmegosztási beállításra, amelyre vonatkozóan az Ügyfél a megfelelő gombra való kattintással elfogadta a jelen Adatkezelői feltételeket).

3.3 Időtartam

A jelen Adatkezelői feltételek a Feltételek hatálybalépésének dátumától kezdve érvényesek, és addig maradnak hatályban, ameddig a Google vagy az Ügyfél Adatkezelő által kezelt személyes adatokat dolgoz fel, és az adatfeldolgozás befejeződése után a hatályuk automatikusan megszűnik.

4. Szerepkörök és a feldolgozásra vonatkozó korlátozások

4.1 Független adatkezelők

A 4.4-es szakasz (Végső adatkezelők) értelmében mindegyik fél:

 • (a) az európai adatvédelmi jogszabályok szerint az Adatkezelő által kezelt személyes adatok független adatkezelője;
 • (b) egyedileg határozza meg az Adatkezelő által kezelt személyes adatok feldolgozásának céljait és módjait; valamint
 • (c) betartja az európai adatvédelmi jogszabályok szerint az Adatkezelő által kezelt személyes adatok feldolgozásának tekintetében rá vonatkozó kötelezettségeket.

4.2 A feldolgozásra vonatkozó korlátozások

A 4.1-es szakasz (Független adatkezelők) nem befolyásolja a felek Adatkezelő által kezelt személyes adatok felhasználására vagy más módon történő feldolgozására vonatkozó, a Szerződés által biztosított jogainak korlátozásait.

4.3 Végfelhasználói hozzájárulás

Az ügyfél betartja az Adatmegosztási beállításnak megfelelően megosztott, Adatkezelő által kezelt személyes adatokkal kapcsolatos Irányelveket, és folyamatosan viseli a betartásuk bizonyításának terhét.

4.4 Végső adatkezelők

A felek jelen Adatkezelői feltételek szerinti kötelezettségeinek elengedése nélkül mindegyik fél tudomásul veszi, hogy (a) a másik fél Társult vállalkozásai vagy ügyfelei Végső adatkezelők lehetnek; és (b) a másik fél adatfeldolgozóként járhat el ezeknek a Végső adatfeldolgozóknak a nevében. A Google végső adatkezelői: (i) a Google által feldolgozott, európai adatkezelő által kezelt személyes adatok tekintetében a Google Ireland Limited; (ii) a Google által feldolgozott, egyesült királyságbeli adatkezelő által kezelt személyes adatok tekintetében a Google LLC. Mindkét fél gondoskodik arról, hogy a Végső adatfeldolgozói betartsák az Adatkezelői feltételeket, beleértve az Adatkezelőre vonatkozó általános szerződési feltételeket is (ahol alkalmazandók).

5. Adatok átvitele

5.1 Korlátozott európai átvitelek

Az 5.3-as szakasznak (Az egyesült királyságbeli adatkezelő által kezelt személyes adatok átvitele a Google rendszerébe) megfelelően mindkét fél végezhet Korlátozott európai átvitelt, ha az átvitel megfelel az európai adatvédelmi jogszabályok korlátozott európai átvitelre vonatkozó rendelkezéseinek.

5.2 Alternatív átviteli megoldás

 • (a) Ha a Google bejelenti, hogy alternatív átviteli megoldást alkalmaz valamely korlátozott európai átvitelre, akkor: (i) a Google gondoskodik róla, hogy az ilyen korlátozott európai átvitelre az adott alternatív átviteli megoldásnak megfelelően kerüljön sor, és (ii) az 5.3-as szakasztól (Az egyesült királyságbeli adatkezelő által kezelt személyes adatok átvitele a Google rendszerébe) az 5.6-os szakaszig (Az adatok törlése megszűnés esetén) terjedő rész nem érvényes az ilyen korlátozott európai átvitelre.
 • (b) Ha a Google nem fogadott el – illetve tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy a továbbiakban nem fogad el – alternatív átviteli megoldást semmilyen korlátozott európai átvitelre, akkor az 5.3-as szakasz vonatkozik a korlátozott európai átvitelekre.

5.3 Az egyesült királyságbeli adatkezelő által kezelt személyes adatok átvitele a Google rendszerébe

Amennyiben az Ügyfél az egyesült királyságbeli adatkezelő által kezelt személyes adatokat átadja a Google-nak, az Ügyfél olyan adatexportálónak minősül, amely a Google LLC vállalattal (a Google vonatkozó Végső adatfeldolgozójával) az Adatkezelőre vonatkozó általános szerződési feltételek szerinti szerződéses viszonyba kerül mint adatimportáló, és az adatok átvitelére az Adatkezelőre vonatkozó általános szerződési feltételek fognak vonatkozni, mivel a Google LLC az USA-ban van bejegyezve, és emiatt az ilyen adatátvitel Korlátozott európai adatátvitelnek minősül. Az egyértelműség kedvéért: amennyiben az Ügyfél európai adatkezelő által kezelt személyes adatokat ad át a Google számára, az EU-s GDPR V. fejezete értelmében nem szükséges átviteli mechanizmust alkalmazni, mivel a Google Ireland Limited (a Google vonatkozó Végső adatfeldolgozója) Írországban van bejegyezve, így az ilyen átvitelek engedélyezett európai adatátvitelnek minősülnek.

5.4 Kapcsolatfelvétel a Google-lal; Ügyfél adatai

 • (a) Az Ügyfél a Google Ireland Limited és/vagy a Google LLC vállalathoz fordulhat az Adatkezelőre vonatkozó általános szerződési feltételekkel kapcsolatban a https://support.google.com/policies/troubleshooter/9009584weboldalon, illetve más olyan módokon, amelyeket a Google időről időre közzétehet.
 • (b) Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Google az Adatkezelőre vonatkozó általános szerződési feltételek alapján köteles bizonyos információkat rögzíteni, többek között (i) az adatimportőr személyazonosságát és kapcsolatfelvételi adatait (beleértve az adatvédelemért felelős kapcsolattartót is); és (ii) az adatimportőr által bevezetett technikai és szervezési intézkedéseket. Ennek megfelelően az Ügyfél – amennyiben felkérik és az Ügyfélre vonatkozóan alkalmazható – a Google által megadott módon biztosítja ezeket az információkat a Google számára, és gondoskodik arról, hogy minden megadott információ mindenkor pontos és naprakész legyen.

5.5 Érintettek által beküldött kérdések megválaszolása

A vonatkozó adatimportáló felelős az érintettektől, valamint a felügyeleti hatóságoktól érkező olyan kérdések megválaszolásáért, amelyek a vonatkozó Adatkezelő által kezelt személyes adatok adatimportáló általi feldolgozására vonatkoznak.

5.6 Az adatok törlése megszűnés esetén

Amennyiben:

(a) a Google LLC adatimportőrként, az Ügyfél pedig adatexportőrként jár el az Adatkezelőre vonatkozó általános szerződési feltételekben; és

(b) az Ügyfél az Adatkezelőre vonatkozó általános szerződési feltételek 16(c) pontjával összhangban felmondja a Szerződést,

úgy az Adatkezelőre vonatkozó általános szerződési feltételek 16(d) pontjának értelmében az Ügyfél utasítja a Google-t, hogy törölje az Adatkezelő személyes adatait, és – amennyiben az európai jogszabályok nem írnak elő tárolást – a Google a törlést az észszerűen lehetséges legrövidebb időn belül elősegíti (figyelembe véve azt, hogy a Google az ilyen adatok független adatkezelője, valamint az adatkezelői szolgáltatások természetét és működését).

6. Felelősség

6.1 A felelősségvállalás korlátja

Ha a Google:

 • (a) szerződő fél, és a Szerződésre a következő törvényei vonatkoznak:
  • (i) az Amerikai Egyesült Államok valamelyik állama, akkor a Szerződés egyéb kitételeitől függetlenül a felek jelen Adatkezelői feltételek szerinti vagy jelen Adatkezelői feltételekkel kapcsolatos felelőssége addig a pénzbeli vagy fizetésen alapuló összegig terjed, amelyet a Szerződésben az adott fél maximális felelősségvállalásaként meghatároztak (ily módon a Szerződés felelősségkorlátozásából fakadó kártalanítási követelések nem vonatkoznak a Szerződés értelmében az európai adatvédelmi jogszabályokkal kapcsolatban támasztott kártalanítási követelésekre); vagy
  • (ii) olyan joghatóság, amely nem az Amerikai Egyesült Államok állama, akkor a felek jelen Adatkezelői feltételek szerinti vagy jelen Adatkezelői feltételekkel kapcsolatos felelősségét a Szerződésben szereplő felelősségkorlátozások és -kizárások határozzák meg; vagy
 • (b) nem szerződő fél, akkor az alkalmazandó jog által megengedett legteljesebb mértékben a Google nem felel az Ügyfél által elszenvedett elmaradt haszonért, vagy közvetett, rendkívüli, alkalomszerű, következményes, jelzésértékű károkért vagy büntető kártérítésért még akkor sem, ha a Google vagy társult vállalkozásai tudtak vagy tudhattak volna arról, illetve felhívták volna a figyelmüket arra, hogy az ilyen károkért nem jár jogorvoslat. A Google (és Társult vállalkozásai) teljes felelőssége, amely Önnel vagy harmadik féllel szemben bármely olyan veszteség vagy kár vonatkozásában fennáll, amely a jelen Adatkezelői feltételekkel kapcsolatos igény, követelés vagy eljárás eredményeként keletkezett, nem haladhatja meg az 500 USD-t.

6.2 Felelősségvállalás, amennyiben az Adatkezelőre vonatkozó általános szerződési feltételeket kell alkalmazni

Ha az Adatkezelőre vonatkozó általános szerződési feltételek az 5. (Adatátvitel) szakasz értelmében alkalmazandók, akkor:

(a) ha a Google szerződő fél a Szerződés tekintetében, akkor (i) a Google és a Google LLC Ügyfél felé; és (ii) az Ügyfél Google, Google LLC és Google Ireland Limited felé a jelen Szerződés hatálya alatt és a Szerződéssel kapcsolatban, az Adatkezelőre vonatkozó általános szerződési feltételekkel összevonva fennálló teljes felelősségére a 6.1(a) szakasz (A felelősségvállalás korlátja) vonatkozik. Az Adatkezelőre vonatkozó általános szerződési feltételek 12. pontja nem befolyásolja az előző rendelkezést.

(b) ha a Google nem szerződő fél a Szerződés tekintetében, akkor (i) a Google és a Google LLC Ügyfél felé; és (ii) az Ügyfél Google, Google LLC és Google Ireland Limited felé a jelen Adatkezelői feltételek hatálya alatt és a jelen Adatkezelői feltételekkel kapcsolatban, az Adatkezelőre vonatkozó általános szerződési feltételekkel összevonva fennálló teljes felelősségére a 6.1(b) szakasz (A felelősségvállalás korlátja) vonatkozik. Az Adatkezelőre vonatkozó általános szerződési feltételek 12. pontja nem befolyásolja az előző rendelkezést.

7. Kedvezményezett harmadik felek

Amennyiben a Google LLC nem szerződő fél a Szerződés tekintetében, az Adatkezelőre vonatkozó általános szerződési feltételek tekintetében azonban igen, a Google LLC kedvezményezett harmadik félnek minősül a 4.4-es szakasz (Végső adatkezelők), az 5.3-as (Az adatkezelő által kezelt személyes adatok átvitele a Google rendszerébe) és az 5.6-os (Az adatok törlése megszűnés esetén) közötti szakaszok, valamint a 6.1 szakasz (A felelősségvállalás korlátja) és a 6.2 szakasz (Felelősségvállalás, amennyiben az Adatkezelőre vonatkozó általános szerződési feltételeket kell alkalmazni) tekintetében. Amennyiben a jelen 7-es szakasz ütközik vagy nincs összhangban a Szerződés bármely másik intézkedésével, akkor a jelen 7-es szakasz az irányadó.

8. Az Adatkezelői feltételek hatása

8.1 Elsőbbségi sorrend

Ha ellentmondás vagy következetlenség állna fenn az Adatkezelőre vonatkozó általános szerződési feltételek, a Nem európai adatvédelmi jogszabályokra vonatkozó kiegészítő feltételek és a jelen Adatkezelői feltételek többi része között, akkor a 4.2-es szakasznak (A feldolgozásra vonatkozó korlátozások) és a 8.4-es szakasznak (Az adatfeldolgozói feltételek változatlanok maradnak) megfelelően a következő sorrendben kell figyelembe venni a feltételeket: (a) Adatkezelőre vonatkozó általános szerződési feltételek (adott esetben); (b) Nem európai adatvédelmi jogszabályokra vonatkozó kiegészítő feltételek (adott esetben); (c) a jelen Adatkezelői feltételek fennmaradó része és (d) a Szerződés fennmaradó része (adott esetben). A jelen Adatkezelői feltételek kiegészítéseinek megfelelően a Google és az Ügyfél közötti Szerződés érvényes és hatályos.

8.2 További kereskedelmi záradékok

Az 5.4-es szakasztól (Kapcsolatfelvétel a Google-lal) az 5.6-os szakaszig (Az adatok törlése megszűnés esetén) és a 6.2-es szakasz (Felelősségvállalás, amennyiben az Adatkezelőre vonatkozó általános szerződési feltételek érvényesek) a 2(a) pontban (A záradékok hatálya és változatlansága) engedélyezettek szerint kiegészítő kereskedelmi záradékok az Adatkezelőre vonatkozó általános szerződési feltételekre vonatkozóan.

8.3 Az Adatkezelőre vonatkozó általános szerződési feltételek nem módosulnak

A Szerződésben (beleértve a jelen Adatkezelői feltételeket) nincs olyan rendelkezés, melynek célja az Adatkezelőre vonatkozó általános szerződési feltételek módosítása vagy az azoknak való ellentmondás lenne, továbbá nem sérti az érintettek európai adatvédelmi jogszabályokban foglalt alapvető jogait és szabadságjogait.

8.4 Az Adatfeldolgozói feltételek változatlanok maradnak

A jelen Adatkezelői feltételek nem helyettesítik és nem befolyásolják az Adatfeldolgozói feltételeket. Az egyértelműség kedvéért: ha az Ügyfél az egyik fél a Mérési szolgáltatásokkal kapcsolatos Adatfeldolgozói feltételekben, akkor az Adatfeldolgozói feltételek továbbra is érvényesek a Mérési szolgáltatásokra, függetlenül attól, hogy az Adatmegosztási beállításnak megfelelően a jelen Adatkezelői feltételek az Adatkezelő által feldolgozott személyes adatokra is vonatkoznak.

8.5 Régi egyesült királyságbeli Általános Szerződési Feltételek

2022. szeptember 21., illetve a Szerződés hatálybalépésének dátuma közül a későbbitől kezdődően az Adatkezelőre vonatkozó általános szerződési feltételek kiegészítő, az Egyesült Királyság GDPR-átvitelére vonatkozó feltételei érvényesek, melyek hatályon kívül helyezik és megszüntetik az Egyesült Királyság GDPR jogszabálya, valamint a 2018-as és korábbi adatvédelmi törvény alapján korábban jóváhagyott Általános Szerződési Feltételeket, amelyeket az Ügyfél és a Google kötött („régi egyesült királyságbeli Általános Szerződési Feltételek”). A jelen 8.5-ös szakasz (Régi egyesült királyságbeli Általános Szerződési Feltételek) nem befolyásolja a felek jogait, illetve az érintettek jogait, amelyek a régi egyesült királyságbeli Általános Szerződési Feltételek hatálya alatt keletkeztek.

9. A jelen Adatkezelői feltételek módosításai

9.1 Az Adatkezelői feltételek módosításai

A Google módosíthatja a jelen Adatkezelői feltételeket, ha a módosítás:

 • (a) a vonatkozó törvények vagy jogszabályok, bírósági végzések vagy valamelyik kormányzati szabályozó testület vagy hivatal iránymutatásának betartásához szükséges; vagy tükrözi egy alternatív átviteli megoldás Google általi elfogadását; vagy
 • (b) (i) nem arra irányul, hogy a felek európai adatvédelmi jogszabályok szerinti, Adatkezelők által kezelt személyes adatokkal foglalkozó adatkezelői besorolását más módon megváltoztassa; (ii) nem bővíti ki az egyes felek Adatkezelő által kezelt személyes adatok felhasználására vagy más módon történő feldolgozására vonatkozó jogait, illetve nem szünteti meg e jogok fennálló korlátozásait; valamint (iii) a Google észszerű megítélése alapján nem okoz jelentős hátrányt az Ügyfélnek.

9.2 A változásokról szóló értesítések

Ha a Google a 9.1(a) szakasznak megfelelően módosítani szeretné a jelen Adatkezelői feltételeket, és a módosítás a Google észszerű megítélése alapján jelentős hátrányt okoz az Ügyfélnek, akkor a Google minden gazdaságilag észszerű lépést megtesz annak érdekében, hogy az Ügyfelet legalább 30 nappal (vagy a vonatkozó törvények vagy jogszabályok, bírósági végzések vagy valamelyik kormányzati szabályozó testület vagy hivatal iránymutatása által megszabott rövidebb idővel) a módosítás hatálybalépése előtt értesítse. Ha az Ügyfélnek ellenvetése van az ilyen módosításokkal szemben, akkor lehetősége van kikapcsolni az Adatmegosztási beállítást.

10. További rendelkezések

10.1

A jelen 10-es szakasz (További rendelkezések) csak arra az esetre vonatkozik, amikor a Google nem szerződő fél a Szerződés tekintetében.

10.2

Minden fél észszerűen elvárható gondossággal és szakértelemmel betartja a jelen Adatkezelői feltételekben előírt kötelezettségeit.

10.3

Egyik fél sem használja fel vagy teszi közzé a másik fél Bizalmas információit annak előzetes írásos hozzájárulása nélkül, kivéve ha ez a jelen Adatkezelői feltételek szerinti jogainak gyakorlását vagy kötelezettségeinek a teljesítését szolgálja, vagy jogszabály vagy bírósági végzés írja elő. Ilyen esetben az a fél, akinek a Bizalmas információt ki kell adnia, a másik felet a Bizalmas Információk átadása előtt észszerű időn belül értesíti.

10.4

Az alkalmazandó jog által megengedett legteljesebb mértékben, kivéve ha a jelen Adatkezelői feltételek kifejezetten másként rendelkeznek, a Google semmilyen más szavatosságot nem vállal, legyen az kifejezett, hallgatólagos, jogszabályon alapuló vagy egyéb szavatosság, korlátozás nélkül beleértve a rendeltetésszerűségre, meghatározott célra való alkalmasságra vagy jogsértésmentességre vonatkozó szavatosságot.

10.5

Egyik fél sem tehető felelőssé a jelen Adatkezelői feltételekben vállalt kötelezettségek teljesítésének elmulasztása vagy elhalasztása miatt, ha ezt az adott fél észszerű hatáskörén kívül eső körülmény okozza.

10.6

Az Adatkezelői feltételek fennmaradó része hatályban marad akkor is, ha valamelyik feltétele (vagy az Adatkezelői feltételek valamelyik feltételének egy része) érvénytelen, jogsértő vagy végrehajthatatlan.

10.7

(a) Az alábbi (b) szakaszban foglaltak kivételével a jelen Adatkezelői feltételek és ezek értelmezése tekintetében Kalifornia állam joga az irányadó, és az Adatkezelői feltételeket ennek megfelelően állították össze, figyelmen kívül hagyva annak kollíziós jogi szabályait. Ha Kalifornia állam joga, valamint bármely külföldi jog, jogszabály vagy rendelkezés között ellentmondás van, Kalifornia állam joga, jogszabályai és rendelkezései lesznek az irányadók. Mindkét fél aláveti magát Kalifornia állam Santa Clara megyéje bíróságai kizárólagos és személyes illetékességének. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Nemzetközi áruforgalmi szerződésekre vonatkozó konvenciója, illetve az Amerikai Egyesült Államok számítógépes adattranzakciókról szóló egységes törvénye (Uniform Computer Information Transactions Act, UCITA) nem alkalmazandó a jelen Adatkezelői feltételekre.

(b) Ha a Szerződést az Ügyfél és egy harmadik félnek számító viszonteladó köti, és a harmadik félnek számító viszonteladó egy Európában, a Közel-Keleten vagy Afrikában bejegyzett cég, akkor a jelen Adatkezelői feltételek tekintetében az angol törvények az irányadók. A jelen Adatkezelői feltételekből eredő vagy a jelen Adatkezelői feltételekkel kapcsolatos bármilyen (akár szerződéses, akár szerződésen kívüli) vita esetén mindkét fél aláveti magát az angol bíróságok kizárólagos joghatóságának.

(c) Amennyiben az Adatkezelőre vonatkozó általános szerződési feltételek alkalmazandók, és a fenti (a) és (b) pontban megjelölt joghatóságtól eltérő jogot jelölnek meg irányadóként, akkor az Adatkezelőre vonatkozó általános szerződési feltételekben előírt irányadó jog kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó általános szerződési feltételek tekintetében alkalmazandó.

(d) Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Nemzetközi áruforgalmi szerződésekre vonatkozó konvenciója, illetve az Amerikai Egyesült Államok számítógépes adattranzakciókról szóló egységes törvénye (Uniform Computer Information Transactions Act, UCITA) nem alkalmazandó a jelen Adatkezelői feltételekre.

10.8

A szerződés megszűnéséről vagy a szerződés megszegéséről szóló valamennyi értesítést angol nyelven, írásban és a másik fél jogi osztályának címezve kell elküldeni. A Google Jogi Osztályának szóló értesítéseket a következő címre kell küldeni: legal-notices@google.com. Az értesítés kézbesítettnek tekintendő, ha a kézbesítést írásbeli vagy automatikus elismervény, illetve elektronikus napló igazolja (értelemszerűen).

10.9

A jelen Adatkezelői feltételekben foglalt bármely jog gyakorlásának mellőzése (vagy elhalasztása) nem értelmezhető semelyik fél esetén sem valamely jogról való lemondásként. A másik fél írásos hozzájárulása nélkül egyik fél sem engedményezheti a jelen Adatkezelői feltételek egyik részét sem. Kivételt képez ez alól a Társult Vállalkozásra történő engedményezés, amennyiben: (a) a kedvezményezett írásban nyilatkozik arról, hogy kötelezőnek ismeri el magára nézve az Adatkezelői feltételeket; (b) a kedvezményezett hibásan teljesítené az Adatkezelői feltételekben foglalt kötelezettségeket, akkor az átruházó fél felelősségre vonható marad; (c) az Ügyfél esetében az átruházó fél átadja a mérési szolgáltatási fióko(ka)t a kedvezményezettnek; és (d) az átruházó fél értesíti a másik felet az engedményezésről. Bármely más átruházásra irányuló próbálkozás érvénytelen.

10.10

A felek önálló vállalkozók. A jelen Adatkezelői feltételek nem hoznak létre a felek között ügynöki, partneri vagy vegyes vállalati kapcsolatot. Ha a jelen Adatkezelői feltételek erről külön nem rendelkeznek, nem ruháznak fel harmadik felet jogokkal.

10.11

A vonatkozó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben a jelen Adatkezelői feltételek tartalmazzák a felek által elfogadott feltételeket. A jelen Adatkezelői feltételek elfogadásakor egyik fél sem hagyatkozott olyan – akár hanyagságból történő, akár jóhiszemű – nyilatkozatra, kijelentésre vagy garanciavállalásra, amely nincs kifejezetten rögzítve a jelen Adatkezelői feltételekben. Ilyenből a felek sem jogra, sem jogorvoslatra nem tarthatnak igényt.

1. függelék: Nem európai adatvédelmi jogszabályokra vonatkozó kiegészítő feltételek

Az alábbi Nem európai adatvédelmi jogszabályokra vonatkozó kiegészítő feltételek kiegészítik a jelen Adatkezelői feltételeket:

A Google mérések adatkezelői közötti adatvédelemre vonatkozó feltételei, 3.0-s verzió

2023. január 1.

Előző verziók

2022. szeptember 21.

2021. szeptember 27.

2020. augusztus 16.

2020. augusztus 12.

2019. november 4.